"Projekt ECO4LOG był realizowany w ramach INTERREG III C od lutego 2004 do grudnia 2016"

W projekcie uczestniczyło 10 instytucji partnerskich, których celem było utworzenie kompleksowych rozwiązań zmierzających do wprowadzenia innowacji w transgranicznym zarządzaniu intermodalnym transportem towarowym w państwach UE zlokalizowanych wzdłuż osi Brandenburgia (Niemcy) - Saksonia (Niemcy) - Austria. Do realizacji tego celu zaangażowano państwowe jednostki publiczne oraz firmy prywatne. Ważnym elementem stała się wymiana wiedzy o zachodzących procesach logistycznych oraz zaprojektowanie i uruchomienie rozwiązań programistycznych optymalizujących logistykę i transport. Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania istniejącej sieci transportowej (drogowej, kolejowej, żeglugi śródlądowej, terminali intermodalnych), dzięki lepszemu przepływowi informacji.

moto

Kupno samochodu z silnikiem Diesel'a

Kupno samochodu z silnikiem Diesel'a

walczą o każdego klienta.Nie należy jednak spieszyć się z decyzją o zakupie konkretnego egzemplarza samochodu, jak wiadomo szybko podejmowane decyzję często wiążą się z dodatkowymi wydatkami.Przed zakupem należy dokładnie poznać historię auta, i sprawdzić je z każdej możliwej strony, aby służyło jak najdłużej.Dobrym rozwiązaniem ekonomicznym Zobacz całość

Kupno samochodu z silnikiem Diesel'a

Kupno samochodu z silnikiem Diesel'a Zobacz całość