"Projekt ECO4LOG był realizowany w ramach INTERREG III C od lutego 2004 do grudnia 2016"

W projekcie uczestniczyło 10 instytucji partnerskich, których celem było utworzenie kompleksowych rozwiązań zmierzających do wprowadzenia innowacji w transgranicznym zarządzaniu intermodalnym transportem towarowym w państwach UE zlokalizowanych wzdłuż osi Brandenburgia (Niemcy) - Saksonia (Niemcy) - Austria. Do realizacji tego celu zaangażowano państwowe jednostki publiczne oraz firmy prywatne. Ważnym elementem stała się wymiana wiedzy o zachodzących procesach logistycznych oraz zaprojektowanie i uruchomienie rozwiązań programistycznych optymalizujących logistykę i transport. Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania istniejącej sieci transportowej (drogowej, kolejowej, żeglugi śródlądowej, terminali intermodalnych), dzięki lepszemu przepływowi informacji.

opakowania ochronne

Dobrze opakowana paczka

Dobrze opakowana paczka

boki. Opakowania ochronne sprężynują, są elastyczne poddają się kształtom, zapakowanych w nich towarów, chronią i zabezpieczają swoją zawartość. Dla miejsc, z których wychodzą niezliczone ilości paczek wymyślono specjalne maszyny do pakowania. Maszyna do pakowania (np.: taka jak ta: http://airpag.pl/new-air/) zapakuje każdą paczkę szybko i sprawnie i doskonale zabezpieczy każdy towar, który pakuje. Są specjalne maszyny przeznaczone do różnych branż, spożywczych, przemysłowych czy rozlewniczych. Maszyny mają odpowiednie Zobacz całość

Dobrze opakowana paczka

Dobrze opakowana paczka Zobacz całość