"Projekt ECO4LOG był realizowany w ramach INTERREG III C od lutego 2004 do grudnia 2016"

W projekcie uczestniczyło 10 instytucji partnerskich, których celem było utworzenie kompleksowych rozwiązań zmierzających do wprowadzenia innowacji w transgranicznym zarządzaniu intermodalnym transportem towarowym w państwach UE zlokalizowanych wzdłuż osi Brandenburgia (Niemcy) - Saksonia (Niemcy) - Austria. Do realizacji tego celu zaangażowano państwowe jednostki publiczne oraz firmy prywatne. Ważnym elementem stała się wymiana wiedzy o zachodzących procesach logistycznych oraz zaprojektowanie i uruchomienie rozwiązań programistycznych optymalizujących logistykę i transport. Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania istniejącej sieci transportowej (drogowej, kolejowej, żeglugi śródlądowej, terminali intermodalnych), dzięki lepszemu przepływowi informacji.

pianka

Pianka - skuteczna ochrona przesyłek

Pianka - skuteczna ochrona przesyłek

zabezpieczenie krawędzi przesyłek to możliwość zaoszczędzenia sporych sum, zwłaszcza wówczas, gdy jakiekolwiek jej uszkodzenia mogą być przyczyną problemów ze strony odbiorcy, który zgłosi reklamację. Wprawdzie przesyłki bez problemu można obecnie ubezpieczyć, jednakże proces uzyskania odszkodowania z tego tytułu jest długi i nie zawsze satysfakcjonujący. Bywa także iż Zobacz całość

Pianka - skuteczna ochrona przesyłek

Pianka - skuteczna ochrona przesyłek Zobacz całość