"Projekt ECO4LOG był realizowany w ramach INTERREG III C od lutego 2004 do grudnia 2016"

W projekcie uczestniczyło 10 instytucji partnerskich, których celem było utworzenie kompleksowych rozwiązań zmierzających do wprowadzenia innowacji w transgranicznym zarządzaniu intermodalnym transportem towarowym w państwach UE zlokalizowanych wzdłuż osi Brandenburgia (Niemcy) - Saksonia (Niemcy) - Austria. Do realizacji tego celu zaangażowano państwowe jednostki publiczne oraz firmy prywatne. Ważnym elementem stała się wymiana wiedzy o zachodzących procesach logistycznych oraz zaprojektowanie i uruchomienie rozwiązań programistycznych optymalizujących logistykę i transport. Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania istniejącej sieci transportowej (drogowej, kolejowej, żeglugi śródlądowej, terminali intermodalnych), dzięki lepszemu przepływowi informacji.

przemysł

Substancje zagęszczające w żywności

Substancje zagęszczające w żywności

wodą.Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z oferty firm zajmujących się dostawą i produkcją towarów ze skrobi oraz jej pochodnych (skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana), dobrze jest wcześniej zrewidować czy na stronie danej poczytamy o tym, że będzie to np. przedsiębiorstwo o dużej tradycji i bogatej historii, która dąży do bycia pionierem na rynku wyrobów skrobiowych, ale również i do bycia wiarygodnym u dostawców i klientów - spełniając ich oczekiwania, móc oferować najwyższą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów.Standardowa działalność podstawowa tego typu firm obejmuje produkcję skrobi modyfikowanych i preparatów skrobiowych oraz , produkcję skrobi ziemniaczanej i białka ziemniaczanego, zbyt na rynku wewnętrznym i eksport w powyższym zakresie kontraktację i skup ziemniaków Zobacz całość

Substancje zagęszczające w żywności

Substancje zagęszczające w żywności Zobacz całość