"Projekt ECO4LOG był realizowany w ramach INTERREG III C od lutego 2004 do grudnia 2016"

W projekcie uczestniczyło 10 instytucji partnerskich, których celem było utworzenie kompleksowych rozwiązań zmierzających do wprowadzenia innowacji w transgranicznym zarządzaniu intermodalnym transportem towarowym w państwach UE zlokalizowanych wzdłuż osi Brandenburgia (Niemcy) - Saksonia (Niemcy) - Austria. Do realizacji tego celu zaangażowano państwowe jednostki publiczne oraz firmy prywatne. Ważnym elementem stała się wymiana wiedzy o zachodzących procesach logistycznych oraz zaprojektowanie i uruchomienie rozwiązań programistycznych optymalizujących logistykę i transport. Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania istniejącej sieci transportowej (drogowej, kolejowej, żeglugi śródlądowej, terminali intermodalnych), dzięki lepszemu przepływowi informacji.

samochodowy

Naprawa Twojego auta

Naprawa Twojego auta

dbają o swoje auta i jeżdżą nimi dopóki się da. Takie sytuacje skutkują najczęściej poważnymi awariami, co wiąże się z wyższymi kosztami naprawy. Duży wpływ na sprawność samochodu ma też jego codzienna obsługa. Chodzi tu przede wszystkim o sprawdzanie poziomu płynów Zobacz całość

Naprawa Twojego auta

Naprawa Twojego auta Zobacz całość